Jak jinak. Tyto přírodní objekty k něčemu podobnému přímo vyzývají.