JJ pracant mužíček
@jjprac
I am just a man of the Czech lands. The man who looks around ... Jsem pouhý člověk země české, který se rozhlíží kolem sebe...
Domov můj, Pilsen, Czechia