IMG_9636.JPG

[ENG]
It is said that everyone has a little child in them. After leaving for South America, I cannot disagree with this statement and, what's more, I can add that under the right circumstances this little child in a person can grow, grow, swell and temporarily take complete control of the human mind. This was the case at Sal de Uyuni. At the sight of these 10,000 square kilometers of flat salt flats like no other piece of this planet (the maximum height difference in these 10,000 square kilometers is only 41 centimeters), I felt like a child. I wanted to run straight ahead, I felt so much energy that I had the impression that the strength would allow me to run to the other end of the salt flat, although the other end was not visible. The sudden burst of energy was strange inasmuch as Salar de Uyuni is situated at an altitude of 3653 m above sea level. And after all, at such a height, the lower oxygen concentration in the air is clearly noticeable.
In conclusion, I can only say that all this day I felt like a cow released into the meadow after being locked up for a long time. (Who has not seen such videos on the Internet, be sure to look for them).

[PL]
Mówi się, że każdy ma w sobie odrobinę dziecka. Po wyjeździe do Ameryki Południowej nie mogę się nie zgodzić z tym stwierdzeniem i co więcej mogę dodać, że w odpowiednich okolicznościach ta odrobina dziecka w człowieku potrafi rosnąć, rosnąć, pęcznieć i chwilowo przejąć całkowita kontrolę nad umysłem ludzkim. Tak Było na Sal de Uyuni. Na widok tych 10 000 kilometrów kwadratowych solniska płaskiego jak żaden inny kawałek tej planety (maksymalna różnica wysokości na tych 10000 kilometrach kwadratowych to zaledwie 41 centymetrów) poczułem się jak dziecko. Miałem ochotę biegać prosto hen przed siebie czułem w sobie tyle energii, że miałem wrażenie iż siły pozwolą mi przebiec na drugi koniec solniska choć tego drugiego końca widać nie było. Nagły przypływ energii był dziwny o tyle, że Salar de Uyuni położony jest na wysokości 3653 m n.p.m. i jak by nie patrzeć, to jednak przy takiej wysokości mniejsze zagęszczenie tlenu w powietrzu jest już dość wyraźnie odczuwalne.
Podsumowując mogę powiedzieć tylko tyle, że przez cały ten dzień czułem się jak krowa wypuszczona na łąkę po długim czasie przebywania w zamknięciu. (Kto nie widział takich filmików w Internecie niech koniecznie ich poszuka).

IMG_9566.JPG
IMG_9612.JPG
IMG_9613.JPG
IMG_9629.JPG
IMG_9653.JPG
IMG_9658.JPG
IMG_9687.JPG
IMG_9691.JPG
IMG_9693.JPG
IMG_9736.JPG
IMG_9753.JPG

IMG_9763.JPG
IMG_9770.JPG
IMG_9799.JPG
IMG_9808.JPG
IMG_9823.JPG

241380470_331682425406626_2334057953984926471_n.jpg