engpol
On another hike I would like to introduce you to a few photos from Bílá Voda, less than five kilometres from my home. The pictures show the Piarist monastery complex (i.e. the Order of Pious Schools with free teaching). Founded in 1723 by Bishop Jakob Ernst von Lichtenstein-Kastelkorn was built in two stages - first a college and a seminary and then a church about which below - the construction of the whole lasted from 1724 to 1755. Today the complex is not used today, there was the possibility of visiting, after prior contact with the nuns who are still in the town today, but I do not know if there is still such an option.Z kolejnej pieszej wycieczki chciałbym wam przedstawić garść zdjęć z miejscowości Bíla Voda oddalonej o niecałe pięć kilometrów od mojego miejsca zamieszkania. Na zdjęciach mamy kompleks klasztorny Pijarów ( czyli Zakonu Szkół Pobożnych prowadzący bezpłatne nauczanie ) . Ufundowany w 1723 przez biskupa Jakoba Ernsta von Lichtenstein-Kastelkorn budowany był w dwóch etapach - najpierw kolegium i seminarium a później kościół o którym poniżej - Budowa całości trwała od 1724 do 1755 roku . Dzisiaj kompleks jest nieużywany , była możliwość zwiedzania , po uprzednim kontakcie z siostrami zakonnymi , które są do dziś w miasteczku , ale nie wiem czy jeszcze jest taka opcja.

IMG_20170311_102909.jpg

IMG_20170311_103245.jpg

IMG_20170311_103218.jpg

IMG_20170311_103330.jpg

Over the entrance to the seminarNad wejściem do seminarium

''Seminarium Lichtensteinianum Scholarum Piarum''

IMG_20170311_103037.jpg

Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary . It is not its original appearance because it was rebuilt.Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny . Nie jest to jego oryginalny wygląd , ponieważ został przebudowany .

IMG_20170311_103050.jpg

The statue of the saint in front of the complex in a small park and another statue in front of the building on the opposite side, which probably belonged to the whole.Figura świętego przed kompleksem w niewielkim parku i kolejna figurka na froncie budynku po przeciwnej stronie , który prawdopodobnie przynależał do całości.

IMG_20170311_103903.jpg

IMG_20170311_102953.jpg

Interesting facts about the town of Bílá Voda: / Ciekawostki o miasteczku Bílá Voda :

From the 1950s until the fall of communism, interned nuns from all over Czechoslovakia stayed in the monastery (she mentioned this @holdyourdream in her post https://steempeak.com/polish/@holdyourdream/cemeteries-testimony-history).W klasztorze od lat 50 do upadku komunizmu przebywały zakonnice internowane z całej Czechosłowacji ( wspominała o tym @holdyourdream w swoim poście https://steempeak.com/polish/@holdyourdream/cmentarze-swiadectwem-historii )
Among the rich furnishings of the church you can admire the main altar depicting the events from the life of Our Lady by Ignacy Raab and the late Gothic statue of the Madonna and Child from the school of the Krakow master Wit Stwosz.Wśród bogatego wyposażenia kościoła można podziwiać ołtarz główny przedstawiający wydarzenia z życia Matki Bożej autorstwa Ignacego Raaba i późnogotycką figurę Madonny z Dzieciątkiem pochodzącą ze szkoły krakowskiego mistrza Wita Stwosza.
Other monuments include the Palace Marianny Orańskskiej with a large park, but this is a topic for another post.Z innych zabytków można wymienić między innymi Pałac Marianny Orańskskiej wraz z dużym parkiem , ale to temat na kolejny post.
FAL Mährisch Weisswasser, a branch of the Gross-Rosen camp, was founded in 1944. About 200 women brought from KL Auschwitz were staying here. Its exact location is unknown. The camp was closed in May 1945.FAL Mährisch Weisswasser czyli filia obozu Gross-Rosen powstał na terenie miasteczka w 1944 roku. Przebywało tutaj około 200 kobiet przywiezionych z KL Auschwitz . Nie jest znana jego dokładna lokalizacja. Obóz zamknięto W maju 1945 roku .

Screenshot_1.png

Thanks for reading it. For the next photo-report from the next expeditionDzięki za przeczytanie . Do kolejnej foto-relacji z następnej wyprawy

Kind Regards / Pozdrawiam @voxmortis

Foto : Smarthphone PHILIPS
Source / Źródła wikipedia , gross-rosen.eu , site of town Bila Voda

old.png

@onelovedtube - Contact on Community Discord https://discord.gg/CsqcfSx with @d00k13 or @grayoo or @graylan

@dtube - Video Site - https://d.tube/
@steemhunt - Product Search & Review - https://steemhunt.com/
@dlike - Web Content Sharing - https://dlike.io/
@steemmonsters - Digital Card Game - https://steemmonsters.com/

Special thanks for your support for everyone #dtubers , #steemians , #polish community , @dtube , @onelovedtube , curators #newsteem @ocd , @talentclub , @helpie , @curangel , @contestkings , @smartsteem , @bdcommunity , @qurator , @curie , @archdruid an other awesome people , without which this place wouldn't make any sense.

Post Promotion Discord

logo2.png

Powered by @battlegames

4bEjbgCbFMvAspi9LssChkGUNFSRTcUtZwxk9FdpxskdVzSey2qxg4r2jXANAvcx3kSoD1zXhmD2JSXhy7y7pLsNXdGbVRkmpfsLoLMn4YTuzzd9wqMyWspPL51Lh9BvayRqjxX9j6NdEtArVFeiQu41Da4GGK3uDUdNJycminh6Wnov7x.png

Battlegames.io I Battletube.io

2FFvzA2zeqoVJ2SVhDmmumdPfnVEcahMce9nMwwksSDdRvZEn91fkXST3R6NdW4vELaDuT6kdZf7JzvV1BbNtowrcZGne1VM2tbsTMJWFSQ6dsFLfXxoJ9KMZBWtv.png
HNWT6DgoBc14riaEeLCzGYopkqYBKxpGKqfNWfgr368M9U6oj7rLw5sdggMgfjvYBNRJRFpWNT6Ysav7ZyLEm6dyqweTt4wkzC82LCVq74JHuUGqKFvBc1th3Xc.png

Archbb.jpg

o1AJ9qDyyJNSpZWhUgGYc3MngFqoAN5RrgiXzrqeRxzMsCSu3.gif

9876.png