Dzisiaj opowiem Wam o zimnie o mrozie i o psach z szałem w oczach. Opowiem Wam o wyścigu nazywanym „Ostatni z Wielkich” i zabiorę Was na linie startu IDITAROD Trail Sled Dog Race

Today, I will tell you about winter and the cold and about dogs with a rage in their eyes. I will tell you about the race called "The Last Great" and I will take you to the IDITAROD Trail Sled Dog Race start line.

DSC_0041.JPG

Wyścigi psich zaprzegów na Alasce mają długą tradycję. Ten jest największy, najdłuższy i najtrudniejszy na świecie. Trasa wyścigu to około 1850 km. Zaczyna się w Anchorage (oficjalny start) i kończy w Nome. (mapka). Trasa jest upamiętnieniem szlaku, którym pedził zaprzęg ratunkowy z surowicą dla dotkniętych epidemią mieszkańców Nome w 1925 r.

Sled Dog Race in Alaska have a long tradition. This one is the largest, the longest and the hardest in the world. The route of the race is about 1850 km. It starts in Anchorage (official start) and ends in Nome. (Map). The route is a commemoration of the route, which was fed by the rescue team with the sera for the epidemic inhabitants of Nome in 1925.

580pxAlaska_iditarod_route.png

Szlak wyścigu biegnie przez najcięższe i najpiękniejsze tereny Alaski. To setki kilometrów lasów, gór, zamarzniętych rzek, stepów i pustynnej tundry. Na sankach z psami. Samotnie.
To fascynujące i przerażające jednocześnie.

The trail of the race runs through the heaviest and most beautiful areas of Alaska. It's hundreds of kilometers of forests, mountains, frozen rivers, steppes and desert tundra. On sleds with dogs. Alone.
It's fascinating and scary at the same time.

DSC_0057.JPG

DSC_0094.JPG

DSC_0056.JPG

DSC_0144.JPG

Zdjęcia są z linii startu z Anchorage. Oficjalnego startu, bo to raczej impreza rodzinna gdzie można zrobić sobie zdjęcie z psiakiem i dostać autograf Mushera. Prawdziwy start zaczyna się około 100km dalej gdzie kończy się cywilizacja.

The photos are from the starting line from Anchorage. The official start, because it is rather a family party where you can take a picture with a pooch and get a Musher autograph. A real start begins about 100km further where the civilization ends.

DSC_0056.JPG

DSC_0113.JPG

DSC_0168.JPG

Każdy maszer ma inną strategię, jedni pracują w dzień inni w nocy, każdy ma inny plan treningowy przygotowujący siebie oraz psy do tego wyścigu. Każdy z nich ma specjalne menu dla psów, różne mieszanki karm i przekąsek. To wszystko oraz opieka nad psami, ich wytrzymałość ma ogromne znaczenie składające się na wynik końcowy.

Each musher has a different strategy, everyone has a different training plan how to preparing themselves and dogs for this race. Each of them has a special menu for dogs, various mixes of food and snacks. All this is the final result.

DSC_0178.JPG

DSC_0180.JPG

Śmieszne jest to, że akurat wtedy w tym miejscu Alaski brakowało śniegu

The funny thing is that just then Alaska missed the snow

DSC_0182.JPG

DSC_0185.JPG

Ciekawe mieli też sposoby transportu

DSC_0118.JPG

DSC_0129.JPG

DSC_0140.JPG

Zasady wyścigu są obligatoryjne dla wszystkich, każdy maszer musi posiadać pewne elementy wyposażenia, takie jak specjalne kurtki, ciężkie śpiwory, siekiery, rakiety śnieżne, żywność dla maszera i karma dla psów, buty dla każdego psa (4 sztuki dla 1 psa) w celu ochrony przed pocięciem łap przez lód i twardy śnieg.

The rules of the race are obligatory for everyone, every musher must have certain equipment, such as special jackets, heavy sleeping bags, axes, snowshoes, food for the musher and dog food, shoes for each dog (4 pieces for 1 dog) in order to protection against cutting through ice and hard snow.

DSC_0107.JPG

Niektórzy spędzają cały rok na przygotowaniach do tego wyścigu, planują zapotrzebowanie pożywienia jakie będzie im oraz psom potrzebne na dwutygodniowy pobyt na szlaku, trenują wytrzymałość psów oraz ich zgranie.

Some spend the whole year preparing for this race, planning the food demand for them and dogs needed for a two-week stay on the trail, training the dogs.

DSC_0117.JPG

W latach 70. XX w., gdy zaczęto go organizować, pokonanie trasy 1850 km zajmowało najlepszym maszerom -20dni (mężczyźni są klasyfikowani razem z kobietami). Dziś ten czas skrócił się o połowę. Najlepsi osiągają wynik 8-9 dni.

In the 1970s, when the race start, the 1850 km routetook about 20-day (men are classified together with women). Today, this time has been halved. The best achieve the result 8-9 days.

Wracając jednak do szalonych psów :)
But back to crazy dogs :)

11a.jpg

DSC_0138.JPG

Tak jak wspominałem te psy mają szaleńswto w oczach. One naprawdę chcą biegać. Tak bardzo chcą biegać, że gdy by nie maszer to zabiegały by się na śmierć. Jak bardzo mordercze są to wyścigi świadczą już same zasady. Startują zaprzęgi składające się z 12-16 psów a na mecie wystarczy mieć ich 6.
...

As I mentioned, these dogs are mad in their eyes. They really want to run. They want to run so much that if it were no musher they would run to die. How murderous are these races are already in the rules. The team start with 12-16 dogs and it is enough to have 6 of them on the end.

DSC_0094.JPG

DSC_0090.JPG
DSC_0085.JPG

DSC_0139.JPG

Tyle osób trzyma te psy żeby nie zaczęły biec
...
So many people keep dogs so they do not start running

Odnośnie szaleństwa w oczach
...

Talking about madness in the eyes

DSC_0145.JPG

DSC_0146.JPG

DSC_0147.JPG

DSC_0149.JPG

DSC_0153.JPG

DSC_0154.JPG

DSC_0157.JPG

If You Like My Photos Please Follow Me, UPVOTE, RESTEEM