image.png

(od: Honza Žert)

Cesta tam, část 5. – Los Glaciares #3 | or There…, part 5 - Los Glaciares #3

After my second night in Patagonia, I was excited, fine and relaxed After climbing out of the tent, I wanted to look at Chaltén (mount Fitz Roy), which by the way translated from the native language of people from this part of the world is a „smoking mountain“. And as for the whole four days of the visit of Los Glacieros the mountain was again hidden in the clouds - the original inhabitants were called the truth. The packing followed and the departure to Agostini camp. But after getting on the trek I did not feel good, I was not very well. Well, then it came, amusement for the whole group - falling from one of the bridges across the swamp-stream to wet my entire left leg almost to the crotch. Well, the wind was simply cruel :-). Luckily, my shoes and my pants were of good quality, so no major damage happened. Just a little water in the bots, so more or less comfort. On the way to the camp Agostini we still relishing all the beauties of the park Los Glacieros - and they were a lot of that!
After emplacing the tent in camp D'Agostini, we've chatted in between preparing dinner. Ufff another day gone by. Now just to eat, to pee, to pray and go to sleep 😊.------


Po vylezení ze stanu jsem se zase chtěl podívat na Chaltén (mount Fitz Roy), která mimochodem překladem z jazyka původních obyvatel této části světa znamená kouřící hora. A jako celé čtyři dny návštěvy Los Glacieros zase byla schována v mracích - holt původní obyvatelé měli s názvem pravdu. Následovalo balení a odchod směrem ke kempu D'Agostini. Hned po nástupu na trek jsem ale neměl dobrý pocit, nešlo se mi příliš dobře. No a pak to přišlo, pobavení pro celou grupu - pád z jedné z lávek přes bažino-potok namočení celé nohy až téměř k rozkroku. No prostě vítr je krutý :-). Naštěstí boty i kalhoty jsem měl kvalitní, takže žádná velká újma se nestala. Jen trocha vody v botech, takže víceméně pohoda. Po cestě do kempu Agostini jsme se stále kochali všemi krásami parku Los Glacieros - a že jich bylo! Po postavení stanu v kempu D'Agostini jsme ještě pokecali při přípravě večeře a pak Teď jen najíst, vyčůrat, pomodlit a jde se spát 😊.


Some photos (...from this day is not mine - with tag who has done it) || Tady jsou nějaké fotky (... dnes bohužel nejsou moje, ale byl jsem tam ve stejnou chvíli - mají u sebe poznámku, od koho jsou)

...bridge through swamp-stream (last one is wet myself) ||| ...cesta přes bažino-potok (ten poslední je mé mokré já)

image.png

(od: Honza Žert)

...just passing by ||| ...šli jsme cestou necestou

image.png

(od: Tomáš Tkáč)

...picnic by the lakeside ||| ...odpočinek u jezera

image.png

(od: Tomáš Tkáč)

...just passing by #2 ||| ...šli jsme cestou necestou #2

image.png

(od: Tomáš Tkáč)

...just passing by (beautiful tree) #3 ||| ...šli jsme cestou necestou (krásný strom) #3

image.png

(od: Tomáš Tkáč)

...Cerro valley (Cerro torre in the fog, what a classic) ||| ...údolí Cerro (Cerro Tore klasicky v mlze)

image.png

(od: Tomáš Tkáč)

...Cerro Solo (not entirely in the fog) ||| ...Cerro Solo (tentokrát ne zcela v mlze)

image.png

(od: Tomáš Tkáč)

...the pathway around Laguna Cerro ||| ...cesta kolem Laguna Cerro

image.png

(od: Tomáš Tkáč)

...the end of Torre glaciar ||| ...konec ledovce Torre

image.png

(od: Jonáš Chudý)


So the next time by Los Glaciares #4... | Takže příště u Los Glaciares #4...

...till then have a good time.
...do té doby se mějte prímově.

Starší díly tohoto povídání o cestě do a z Patagonie:
Patagonia, or There and Back Again (part 4) Patagonie - cesta tam a zase zpět (4. část)
Patagonia, or There and Back Again (part 3) Patagonie - cesta tam a zase zpět (3. část)
Patagonia, or There and Back Again (part 2) Patagonie - cesta tam a zase zpět (2. část)
Patagonia, or There and Back Again (part 1) Patagonie - cesta tam a zase zpět (1. část)

PS: All my photos has been made by NOKIA LUMIA 930. My digital camera has been stolen on the 6th day of Patagonia trip (so no photos from the 3rd and 4th day in Los Glaciares (+Perito Moreno) which was done only by this digital camera). What a shame...

image.png